Ogłoszenie o zamówieniu NIZ.272.TP.75.2022 pn.Budowa siłowni zewnętrznej na placu za budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wadowicach

Pliki do pobrania: