Ogłoszenie o zamówieniu NIZ.272.TP.69.2022 pn. Budowa siłowni zewnętrznej na placu za budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wadowicach

Pliki do pobrania: