Ogłoszenie o zamówieniu NIZ.272.TP.66.2022 pn Opracowanie dokumentacji projektowych dla: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1738K Rzyki – Praciaki poprzez rozbiórkęistniejącego i budowę nowego mostu w km 3+312 w m. Rzyki wraz z obiektem tymczasowym

Pliki do pobrania: