Ogłoszenie o zamówieniu NIZ.272.TP.36.2022 pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1787K w miejscowościach Przytkowice, Paszkówka, Powiat Wadowicki”

Pliki do pobrania: