Ogłoszenie o zamówieniu NIZ.272.PN.4.2022 pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wadowickiego w sezonie 2022/2023 z podziałem na 10 zadań.

Pliki do pobrania: