Wykaz zabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do dokonania darowizny na rzecz Gminy Wadowice, obejmujący działkę o numerze ewidencyjnym 1120/36 o pow. 0,0111 ha, położoną w jednostce ewidencyjnej Wadowice – obszar wiejski, obręb ewidencyjny Babica

Pliki do pobrania: