Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiednich,obejmujący działki nr: 3414/7, 3414/8 ,3414/9, położone w Skawinkach, gmina Lanckorona