Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest własność udziału Skarbu Państwa w wysokości 1/5 części oznaczonej jako działka nr 160/3 położona w Wadowicach w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Pliki do pobrania: