Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący działkę nr 1868/2 o powierzchni 0.0389ha, położoną w Barwałdzie Dolnym oraz działkę nr 1437/2 o powierzchni 0.0454ha, położoną w Barwałdzie Średnim

Pliki do pobrania: