Wykaz nieruchomości Powiatu Wadowickiego przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący nieruchomość niezabudowaną, położoną w Radoczy, oznaczoną jako działki nr 850, 849/2, 851/1, 851/2, 849/3, 849/4, 849/5, 853/3 o łącznej powierzchni 0,9180 ha, stanowiącą własność Powiatu Wadowickiego

Pliki do pobrania: