Wykaz nieruchomości Powiatu Wadowickiego przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący nieruchomość niezabudowaną, położoną w Radoczy, oznaczoną jako działka nr 871/11 o powierzchni 0,3960 ha

Pliki do pobrania: