Wykaz nieruchomości Powiatu Wadowickiego przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący nieruchomość niezabudowaną, położoną w Radoczy, oznaczoną jako działka nr 1746/3 o powierzchni 0,2253 ha, stanowiącą własność Powiatu Wadowickiego

Pliki do pobrania: