Wykaz nieruchomości Powiatu Wadowickiego przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący lokal mieszkalny nr 5 znajdujący się w budynku przy ul. Klonowej 5 w Radoczy, stanowiący własność Powiatu Wadowickiego

Pliki do pobrania: