Wykaz nieruchomości Powiatu Wadowickiego przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący lokal mieszkalny nr 18 znajdujący się w budynku przy ul. Dworskiej 18 w Radoczy, stanowiący własność Powiatu Wadowickiego

Pliki do pobrania: