Wykaz nieruchomości Powiatu Wadowickiego przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący działki nr 944/72, 944/73, 944/74, 944/75, 944/76, 944/77, 944/78 położone w Tomicach, stanowiące własność Powiatu Wadowickiego

Pliki do pobrania: