Wykaz nieruchomości Powiatu Wadowickiego przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący działki nr 660/43, 660/44, 660/45, 660/46, 660/47, 660/48, 660/49, 660/51, 660/52, 660/53 położone w Radoczy, stanowiące własność Powiatu Wadowickiego

Pliki do pobrania: