Wykaz nieruchomości Powiatu Wadowickiego przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący działki nr 228/15, 228/16, 228/17 położone w Radoczy, stanowiące własność Powiatu Wadowickiego

Pliki do pobrania: