Ogłoszenie o V publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Radoczy, stanowiącej własność Powiatu Wadowickiego, oznaczonej jako działka numer 1746/3

Pliki do pobrania: