Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Radoczy, stanowiącej własność Powiatu Wadowickiego, oznaczonej jako działka numer 1746/3 o powierzchni 0,2253 ha

Pliki do pobrania: