Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Radoczy, stanowiącej własność Powiatu Wadowickiego, oznaczonej jako działki numer nr 850, 849/2, 851/1, 851/2, 849/3, 849/4, 849/5, 853/3 o powierzchni łącznej 0,9180 ha

Pliki do pobrania: