Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Radoczy, oznaczonej jako działka numer 511/2 o pow. 0,4323 ha, stanowiącej własność Powiatu Wadowickiego

Pliki do pobrania: