Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Radoczy, oznaczonej jako działka numer 1746/3 o powierzchni 0,2253 ha,stanowiącej własność Powiatu Wadowickiego

Pliki do pobrania: