Starostwo

wraca termin zgłoszenia zakupu pojazdu

Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu

Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy dotyczące nakładania kar w zakresie niewywiązania się  z obowiązku zgłoszenia zbycia, nabycia i rejestracji pojazdu. Dotyczą właściciela pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego UE, który nie dokona rejestracji w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju oraz właściciela pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP, który w

czytaj więcej
warsztaty malowanie ekotorby w Lanckoronie

„Malowanie ekotorby” w Lanckoronie

Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy współpracy Urzędu Gminy w Lanckoronie zorganizował wczoraj (18.07.2023 r.) w „Mieście Aniołów” wydarzenie edukacyjne, które połączyło ekologię ze sztukami plastycznymi. Uczestnikami warsztatów ekologicznych dla mieszkańców naszego powiatu pn. „Malowanie ekotorby” były dzieci, biorące udział w Międzynarodowych Warsztatach Gitarowych oraz seniorzy z Klubu Senior+ w Lanckoronie. Spotkanie składało się

czytaj więcej
Zabytki w naszym powiecie odzyskują blask. Na ich odnowienie dostaliśmy duże pieniądze

Zabytki w naszym powiecie odzyskują blask. Na ich odnowienie dostaliśmy duże pieniądze

Złożyliśmy cztery wnioski, na trzy zostało nam przyznane dofinansowanie. Czujemy się trochę jakbyśmy wygrali piątkę w lotto – uśmiecha się wicestarosta Beata Smolec. Tak podsumowuje ogłoszone 14 lipca br. wyniki pierwszego etapu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W całym kraju za ponad 2,5 miliarda złotych zostanie wykonanych ponad 4

czytaj więcej
Chcieć to móc! 22 miliony złotych na branżowe centra umiejętności w powiecie wadowickim

Chcieć to móc! 22 miliony złotych na branżowe centra umiejętności w powiecie wadowickim

Kiedy w 2017 rok Powiat Wadowicki pozyskał 15 mln złotych, czyli największą w Małopolsce dotację na rozwój szkolnictwa zawodowego, wydawało się, że trudno będzie przebić ten wynik. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. W następnych latach do naszego regionu płynęły więc kolejne i kolejne miliony pozyskane przez samorządowców powiatowych na oświatę. W tym roku postanowili

czytaj więcej
Radni zdecydowali. Zarząd Powiatu z jednogłośnym absolutorium

Radni zdecydowali. Zarząd Powiatu z jednogłośnym absolutorium

Była dyskusja, było kilka uwag, ale przede wszystkim była zgoda co do tego, że ubiegłoroczny budżet powiatu został wykonany zgodnie z prawem oraz zasadami celowości, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Dlatego wynik tego głosowania Rady Powiatu – jednego z najważniejszych w roku – nie był zaskoczeniem. Wczoraj (29.06.2023 r.) radni jednogłośnie udzielili Zarządowi

czytaj więcej
W końcu są… Wymarzone, upragnione wakacje zaczęły się na dobre!

W końcu są… Wymarzone, upragnione wakacje zaczęły się na dobre!

Stało się. Do historii przeszedł rok szkolny 2022/2023. Z wakacji na spokojnie może już cieszyć się m.in. 5665 uczniów i absolwentów szkół średnich podległych Powiatowi Wadowickiemu oraz blisko 180 wychowanków powiatowych placówek specjalnych. Jaki to był rok? Pewno każdy tworzący społeczność szkolną ma własną odpowiedź. Jedno jest pewne – był to pierwszy pełny rok nauki

czytaj więcej
Kondolencje

Kondolencje

Panu Jerzemu Śniegowskiemu – kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach, w imieniu własnym, radnych Rady Powiatu oraz pracowników urzędu składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy. Wobec ogromnej straty, która dosięgła Pana, niełatwo znaleźć słowa pociechy. W trudnych chwilach żałoby przekazujemy Panu i całej Rodzinie słowa wsparcia a także

czytaj więcej
Zawiadomienie o L sesji Rady Powiatu w Wadowicach

Zawiadomienie o L sesji Rady Powiatu w Wadowicach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.) przewodnicząca Rady Powiatu w Wadowicach zwołuje L sesję Rady Powiatu w Wadowicach na dzień 29 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00. Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa

czytaj więcej
Kondolencje

Kondolencje

Pani Małgorzacie Malczyk-Madydzie – pracownikowi Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych – w imieniu własnym, radnych Rady Powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy. Wobec ogromnej straty, która dosięgła Panią, niełatwo znaleźć słowa pociechy. W tych trudnych chwilach życzymy Pani i całej Rodzinie dużo sił do zniesienia bólu, który tylko

czytaj więcej
Raport i debata o stanie Powiatu Wadowickiego za 2022 rok

Raport i debata o stanie Powiatu Wadowickiego za 2022 rok

Zarząd Powiatu w Wadowicach przedstawia Raport o stanie Powiatu Wadowickiego za 2022 rok, zawierający podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. Dokument został przekazany Radzie Powiatu w Wadowicach oraz opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Z treścią raportu można się zapoznać, klikając w poniższy

czytaj więcej