Powiat

Zarząd Powiatu ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD 2021 r.”

Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach realizuje Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD 2021 r.” – Moduł II, współfinansowany ze środków PFRON, który jest kierowany do mieszkańców Powiatu Wadowickiego, osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i które pobierają naukę w szkole wyższej, policealnej, kolegium lub przeprowadzają przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

czytaj więcej
Powiat ma w Radoczy działki do sprzedania

Powiat ma w Radoczy działki do sprzedania

Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłasza I publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Radoczy, stanowiących własność Powiatu Wadowickiego, uwidocznionych w księdze wieczystej nr KR1W/00081201/0, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach. Przetargi odbędą się w dniu 12.10.2021 r. na Sali Sesyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach, przy ul.

czytaj więcej
20 września br. będzie dniem wewnętrznym w wydziale geodezji

Dzień wewnętrzny w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Starosty Wadowickiego dzień 20 września br. (poniedziałek) w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 24, będzie dniem wewnętrznym tj. bez przyjęć stron i ich pełnomocników. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Treść zarządzenia Starosty Wadowickiego w załączeniu.

czytaj więcej
Prom „Drogowiec” wznowił kursy na Wiśle

Prom „Drogowiec” wznowił kursy na Wiśle

Informujemy, iż po przerwie spowodowanej wysokim stanem wody na Wiśle prom „Drogowiec”, który łączy powiaty wadowicki i chrzanowski jest ponownie czynny.

czytaj więcej
Koniec laby. Czas na naukę…

Koniec laby. Czas na naukę…

To zawsze był szczególny dzień dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ale w tym roku – ze względu na to, jak wyglądał miniony rok szkolny – wzbudzał szczególne emocje. Wczoraj, 1 września 2021 roku ok. 4,6 miliona młodych Polek i Polaków powróciło do szkół. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w powiecie wadowickim miała miejsce w I

czytaj więcej
Uwaga! Intensywne opady deszczu!

Uwaga! Intensywne opady deszczu!

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że w dniach od 31 sierpnia od godz. 08:00 do dnia 1 września do godz. 20:00  prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana za cały okres ostrzeżenia całkowita suma opadów miejscami od 90 mm do 110 mm. Uwagi: Opady o największym

czytaj więcej
Most wyłączony z użytkowania

Most wyłączony z użytkowania

W związku z wykonywaną rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1707K Brody-Palcza w m. Skawinki informujemy, że od dnia 31.08.2021 r. (wtorek) obiekt zostanie całkowicie wyłączony z użytkowania. Objazd poprowadzono przez miejscowości Leśnica, Stronie, Zachełmna, Baczyn oraz Palcza. Ruch pieszy odbywać się będzie po terenie Szkoły Podstawowej w Skawinkach po

czytaj więcej
Uwaga, intensywne opady deszczu!

Uwaga, intensywne opady deszczu!

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że od dnia 29 sierpnia br., godz. 22:00 do dnia 31 sierpnia br., godz. 08:00 prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana całkowita suma opadów miejscami od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 70 mm. Miejscami możliwe są również burze.

czytaj więcej
Informacja o nieobecności Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Informacja o nieobecności Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów (Starostwo Powiatowe, ul. Batorego 2) będzie nieczynne. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej
Kwalifikacja wojskowa w 2021 r.

Kwalifikacja wojskowa w 2021 r.

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa małopolskiego, kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu wadowickiego zostanie przeprowadzona w okresie od 1 września do 12 listopada 2021 r. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Wadowickiego mieści się w budynku Ośrodka Szkolenia i

czytaj więcej