Pomoc społeczna i zdrowie

Pomoc PFRON dla zakładów aktywności zawodowej. Przykład z Konar w Małopolsce

Pomoc PFRON dla zakładów aktywności zawodowej. Przykład z Konar w Małopolsce

Rekompensaty za okres przestoju w działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ) lub zmniejszenia przychodu z tej działalności oraz możliwość częściowego wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Aktywności na wynagrodzenia dla pracowników czy zaspokojenie ich potrzeb bytowych – to nowe rozwiązania podejmowane w celu utrzymania stanowisk pracy. W ten sposób Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reaguje na trudną sytuację

czytaj więcej