Oświata i kultura

Młodzież solidarna z dziedzictwem

Młodzież solidarna z dziedzictwem

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zaprasza do wzięcia udziału w projekcie Młodzież solidarna z dziedzictwem. Celem projektu jest rozwój kompetencji społecznych młodzieży w wieku od 15 do 29 lat mieszkającej i/lub uczącej się i/lub pracującej na terenie Województwa Małopolskiego. Do projektu zostanie przyjętych 160 osób młodych, spełniających ww. kryteria, które w ramach realizacji 10-miesięcznego

czytaj więcej
Będą nowe hale sportowe przy szkołach powiatowych

Będą nowe hale sportowe przy szkołach powiatowych

Wczoraj (18.08) władze powiatu wadowickiego podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch hal sportowych – przy I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach.  W przypadku pierwszego zadania pracownia projektowa PIK z Żor (wygrała przetarg) wykona projekt hali sportowej z widownią mobilną i zapleczem socjalno-technicznym wraz

czytaj więcej
Maksymalnie wykorzystać czas wakacji. Trwają remonty w powiatowych szkołach

Maksymalnie wykorzystać czas wakacji. Trwają remonty w powiatowych szkołach

Ten rok jest szczególny, także jeśli chodzi o funkcjonowanie szkół. Ale są rzeczy, których koronawirus z Wuhan nie zmienił. To m.in. prace remontowe, które jak co roku ze szczególną intensywnością prowadzone są w czasie letnich kanikuł. W podległych Powiatowi Wadowickiemu placówkach dzieje się naprawdę dużo. Jedną z większych wakacyjnych inwestycji jest remont drogi wewnętrznej w

czytaj więcej
Erasmus Plus – europejski wymiar Zespołu Szkół Nr 2 w Andrychowie

Erasmus Plus – europejski wymiar Zespołu Szkół Nr 2 w Andrychowie

Uczniowie i nauczyciele ZS Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej pojadą do szkół partnerskich w Hiszpanii. – To międzykulturowe przedsięwzięcie  to wspaniała szansa na rozwój językowy, poznanie nowych krajów oraz ich tradycji i kultur,  otwartości i akceptacji wspólnych wartości europejskich. Współpraca na poziomie międzynarodowym jest niewątpliwie najlepszą promocją europejskiego wymiaru andrychowskiej szkoły – podkreślają pracownicy placówki.

czytaj więcej
Innowacja pedagogiczna w SOSW w Kalwarii Zebrzydowskiej

Innowacja pedagogiczna w SOSW w Kalwarii Zebrzydowskiej

W minionym roku szkolnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kalwarii Zebrzydowskiej opracowano i przeprowadzono innowację pedagogiczną pt. „Ja i komunikacja”  – metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną i całościowym zaburzeniem rozwoju”. Działania zaplanowane w ramach innowacji wpłynęły na rozwój komunikacji alternatywnej i wspomagającej w całym Ośrodku. Na

czytaj więcej
Nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

Nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Nabór jest uruchomiony dla:– 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” – cel szczegółowy „Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

czytaj więcej