Aktualności

I Gala Kształcenia Zawodowego w Małopolsce

I Gala Kształcenia Zawodowego w Małopolsce

Uroczysta Gala Kształcenia Zawodowego stanowiła podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu „Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Powiat Wadowicki przystąpił do projektu, który ma być realizowany do końca 2014 roku,  w 2010 r. Gala była doskonałą okazją do podsumowania działań realizowanych w ramach projektu. Uroczystego otwarcia dokonał  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Roman

czytaj więcej
Otwarte konkursy ofert w dziedzinach kultury, kultury fizycznej oraz turystyki ogłoszone!

Otwarte konkursy ofert w dziedzinach kultury, kultury fizycznej oraz turystyki ogłoszone!

Informujemy, iż w dniu 18 stycznia 2013 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach podjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  Powiatu Wadowickiego w 2013 roku w dziedzinach: kultury, kultury fizycznej oraz turystyki. Z treścią ogłoszeń zawierających regulaminy ww. konkursów ofert można zapoznać się klikając na poniższy link: Ogłoszenia o otwartych

czytaj więcej
Informacja o zmianie przepisów

Informacja o zmianie przepisów

Geolog Powiatowy Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że od 01.01.2012 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 09.06.2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). Zgodnie z  art. 4 ww. ustawy istnieje możliwość wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności

czytaj więcej
Spotkanie Starosty z Wojskowym Komendantem Uzupełnień

Spotkanie Starosty z Wojskowym Komendantem Uzupełnień

W dniu 15 stycznia 2013 roku Starosta Wadowicki Jacek Jończyk spotkał się z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Oświęcimiu ppłk Wojciechem  Fałkowskim. Celem spotkania było omówienie przedsięwzięć dotyczących zbliżającej się kwalifikacji wojskowej, w tym między innymi przeszkolenia osób przeznaczonych do prac związanych z kwalifikacją wojskową, prowadzenia ewidencji wojskowej oraz wyposażenia lokali.

czytaj więcej
XIII Sesja Rady Powiatu w Wadowicach – zaproszenie

XIII Sesja Rady Powiatu w Wadowicach – zaproszenie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XIII Sesję Rady Powiatu w Wadowicach na dzień 22 grudnia 2011 r. o godz. 10:30. Posiedzenie odbędzie się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy

czytaj więcej
Rak nie boli, badaj się i żyj

Rak nie boli, badaj się i żyj

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie wraz z Krakowskim Centrum Psychologicznym Salvate w ramach programu „Rak nie boli, badaj się i żyj” organizuje bezpłatne warsztaty psychologiczne dla osób dotkniętych chorobą nowotworową. Zajęcia poprowadzą psychologowie w oparciu o program „Simontona”, którego zasadniczym założeniem jest poprawa jakości życia ludzi chorych (lepsze funkcjonowanie emocjonalne, wzrost zaangażowania w leczenie, poprawa

czytaj więcej
Wybór Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Wybór Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

W dniu 14 grudnia 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Wadowicach odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. Do konkursu zgłosiło się dwóch kandydatów. Komisja wybrała na stanowisko objęte konkursem Panią Ewę Zarudzką.

czytaj więcej
Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach w dniu 11 stycznia 2013 roku zorganizowało Spotkanie Opłatkowe dla wszystkich rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wadowickiego oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej. W Spotkaniu Opłatkowym uczestniczyło około 160  osób.Spotkanie rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji rodzin zastępczych, której przewodniczył Przeor OO. Karmelitów Bosych w Wadowicach – O.

czytaj więcej
Znają Powiat Wadowicki

Znają Powiat Wadowicki

W Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie  w Andrychowie 12 grudnia 2011 r. odbył się finał V Konkursu Krajobrazowego „Znam Powiat Wadowicki” organizowanego przez Oddział Zakładowego PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. i Zarząd Powiatu w Wadowicach.W finale udział wzięło 18 reprezentantów szkół ponagimnazjalnych wyłonionych z grona prawie 200 uczniów w eliminacjach szkolnych. O wysoki poziom uczestników

czytaj więcej
Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz

Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz

Jerzy Miller, wojewoda małopolski wspiera kampanię społeczną „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyka związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych krótkoterminowych pożyczek, tzw. „chwilówek”, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa.Akcja społeczna jest współorganizowana przez

czytaj więcej