Informacja z otwarcie NIZ.272.TP.16.2024 pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1737K na odcinku I – w km od 5+190,00 do km 5+560,00, na odcinku II – w km od 5+602,00 do km 5+679,50 w miejscowości Rzyki, Powiat Wadowicki”

Pliki do pobrania: