Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu znak: NIZ.272.TP.66.2022 pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1738K Rzyki – Praciaki poprzez rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w km 3+312 w m. Rzyki wraz z obiektem tymczasowym”

Pliki do pobrania: