Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym WIZ.272.PN.67.2016 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1757K Wieprz – Nidek – Witkowice w m. Wieprz, Nidek na długości ok. 4,8 km

Pliki do pobrania: