Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu przetargowym WIZ.272.PN.58.2016 pn. Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w Pawilonie „E” ZZOZ w Wadowicach z podziałem na 5 zadań ( pakietów)

Pliki do pobrania: