Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym WIZ.272.PN.56.2016 pn. „Wykonanie w 2 egz. operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wadowickiego według 3 zadań.”

Pliki do pobrania: