Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym WIZ.272.PN.51.2016 pn. Pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi w ramach zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria – Brz

Pliki do pobrania: