Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym WIZ.272.PN.50.2016 pn. Remont drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria – Brzeźnica w miejscowościach Wysoka, Stanisław Górny, Marcyporęba w km 7+325 – 7+600

Pliki do pobrania: