Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad robotami budowlanymi pn. „Modernizacją kotłowni w budynku internatu ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach znak NIZ.272.TP.57.2022.

Pliki do pobrania: