Informacja z otwarcia ofert nr NIZ.272.TP.91.2022 pn. Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów/uczennic w ramach projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach.

Pliki do pobrania: