Informacja z otwarcia ofert nr NIZ.272.TP.62.2022 pn. Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych w celach edukacyjnych dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki w ramach projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach.

Pliki do pobrania: