Informacja z otwarcia ofert NIZ.272.TP.95.2021 pn.Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1765K Radocza – Frydrychowice w m. Radocza w km ok. 1+071,95 – 1+117,95 – kanalizacja deszczowa

Pliki do pobrania: