Informacja z otwarcia ofert NIZ.272.TP.78.2022 pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1736K w km ok. 6+283 – 6+468 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Chocznia

Pliki do pobrania: