Informacja z otwarcia ofert NIZ.272.TP.61.2022 pn.Opracowanie dokumentacji projektowych dla: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1738K Rzyki – Praciaki poprzez rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w km 3+312 w m. Rzyki wraz z obiektem tymczasowym”

Pliki do pobrania: