Informacja z otwarcia ofert NIZ.272.TP.55.2022 pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1757K Wieprz – Nidek – Witkowice w m. Nidek w km ok. 3+727 – 3+917”

Pliki do pobrania: