Informacja z otwarcia ofert NIZ.272.TP.22.2024 pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1769K Spytkowice – Bachowice – Witanowice obejmująca rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w km 1+750 w m. Bachowice

Pliki do pobrania: