Informacja z otwarcia ofert NIZ.272.TP.16.2023 pn.Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wadowicach w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie Grantowe EFRR dla NGO i JST – Infrastruktura Społeczna” pn. „Remont i doposażenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wadowicach w celu sprostania wyzwaniom migracyjnym”

Pliki do pobrania: