Informacja z otwarcia ofert NIZ.272.TP.101.2021 pn. Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych w celach edukacyjnych dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, w ramach projektu pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II

Pliki do pobrania: