Informacja z otwarcia ofert NIZ.272.PN.3.2022 pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wadowickiego w sezonie 2022/2023 z podziałem na 11 zadań.

Pliki do pobrania: