Informacja z otwarcia NIZ.272.TP.65.2022 pn.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad robotami budowlanymi: Rozbiórka i budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku położonym w miejscowości Wadowice ul. Wojtyłów 14 i 16

Pliki do pobrania: