XXIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy w I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach