Przyznanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego” 16.09.2021.