Bieżące inwestycje na drogach powiatowych (przykłady)