Zakup kotła kondensacyjnego wraz z osprzętem oraz zbiornika ciepłej wody z osprzętem

 

Powiat Wadowicki podpisał umowę WP-III.9421.1.94.2021 i otrzymał z budżetu państwa w ramach budżetu Wojewody Małopolskiego dotację celową na realizację inwestycji ”Zakup kotła kondensacyjnego wraz z osprzętem oraz zbiornika ciepłej wody z osprzętem dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku.” Celem dotacji jest utrzymanie standardu określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
Całkowita wartość zadania – 79 643,00 zł, wysokość dofinansowania – 63 714,00 zł.
Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanej inwestycji jest zakup kotła kondensacyjnego wraz z osprzętem oraz zbiornika ciepłej wody z osprzętem.